Εκπαίδευση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας Κολλεγίου Αθηνών – 3Step Αντι-bullying

Τον Σεπτέμβριο του 2018 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας του Κολλεγίου Αθηνών στα πλαίσια του 3Step Αντι-bullying προγράμματος.